Een goed en persoonlijk tuinontwerp en dito beplantingsplan staan garant voor jaren buitenplezier en zijn alleen al daarom onmisbaar bij de aanleg van een nieuwe tuin of de renovatie van een bestaande tuin. Of zo’n ontwerp nu (deels) door een hovenier of andere groenprofessional wordt uitgevoerd of dat u zelf aan de slag gaat… Daarnaast zullen de gesprekken rond het ontwerpproces nieuwe ideeën aanreiken, wensen helpen formuleren en mogelijkheden en onmogelijkheden laten zien.

De totale kosten van zowel een tuinontwerp als passend beplantingsplan zijn afhankelijk van uw wensen en de grootte van de tuin c.q. het te ontwerpen gedeelte van de tuin. Datzelfde geldt voor het beplantingsplan.

Een indicatie van de kosten van een puur buiten tuinontwerp:

  • tuin 000-050 m2: vanaf € 395,00, inclusief beplantingsplan vanaf € 545,00
  • tuin 050-100 m2: vanaf € 595,00, inclusief beplantingsplan vanaf € 745,00
  • tuin 100-250 m2: vanaf € 795,00, inclusief beplantingsplan vanaf € 995,00
  • tuin 250-400 m2: vanaf € 945,00, inclusief beplantingsplan vanaf € 1245,00
  • tuin 400-650 m2: vanaf € 1145,00, inclusief beplantingsplan vanaf € 1545,00
  • tuin groter dan 650 m2: op aanvraag

Deze ontwerpkosten zijn inclusief een ontwerpboek met het ontwerp in 2D, matenplan van de verharding, toelichting op het ontwerp en enkele 3D-impressies. Een korte 3D-animatie, waardoor het ontwerp meer zal gaan leven, is optioneel.

Het beplantingsplan wordt eveneens in een ontwerpboek gepresenteerd, met naast de 2D-plannen ook een namenlijst (Nederlands en wetenschappelijk), diverse kenmerken van de beplanting en tips voor het onderhoud. Daarnaast kan puur buiten zorgen voor de inkoop van de benodigde groenmaterialen zoals deze zijn ontworpen in het beplantingsplan.

Naar aanleiding van de ontwerpvraag en het eerste vrijblijvende ontwerpgesprek ontvangt u een schriftelijke offerte waarin de opdracht duidelijk omschreven wordt en een prijsopgave wordt gedaan van de totale ontwerp- en eventuele meerkosten. Wilt u vooraf een indicatie van de ontwerpkosten, dan kan dat ook.

puur buiten is gevestigd in Kampen. Ontwerpvragen en gesprekken op projectlocaties binnen een straal van 25 kilometer rond Kampen vinden sowieso kosteloos plaats. Daar buiten kan een kilometervergoeding worden gerekend.